ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตันหยงโป สพป. สตูล 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 83.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดเขาวงก์ สพป. พัทลุง เขต 2 78.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดนารังนก สพป. สงขลา เขต 2 78.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 71.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 68.66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 58 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 48.66 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน