ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป. ปัตตานี เขต 2 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 81.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 80.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 76.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนเคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76.67 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 76.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 76.33 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 76.33 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 72.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 67.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 66.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 66 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 65.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 65.33 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 64.67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64.67 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 64.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สงขลา เขต 3 63.33 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน