ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 012
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) สพป. ระนอง 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเก่าร้าง สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดทรายขาว สพป. สงขลา เขต 1 84 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านบ่อปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดลำภู สพป. นราธิวาส เขต 1 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนธีรวิทยา สพป. ยะลา เขต 3 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดบ้านไร่(จะนะ) สพป. สงขลา เขต 3 76 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 19  
22 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ สพป. พังงา 76 เงิน 19  
23 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดโงกน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 72 เงิน 23  
25 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานี นรสโมสร สพป. ปัตตานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน