ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 72 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านตันหยงโป สพป. สตูล 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 57 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดโคกโก สพป. นราธิวาส เขต 1 57 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 57 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต 1 56 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านปลายน้ำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 53 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 48 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สพป. ตรัง เขต 1 46 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 42 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน