ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว สพป. ตรัง เขต 1 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 83.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลทับปุด สพป. พังงา 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 75.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน