ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 93.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 90.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 89.17 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดนารายณิการาม สพป. พังงา 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 80.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 80.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 76.83 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 75.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 74.83 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 71.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 68.17 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 66.83 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป. สตูล 59.83 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59.33 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) สพป. นราธิวาส เขต 1 57.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านเขาวัง สพป. ปัตตานี เขต 2 34.17 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนอาสินศึกษา สพป. ยะลา เขต 2 33.17 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 30.67 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 28.17 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 19 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน