ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 75.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ สพป. ชุมพร เขต 1 69.33 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 68.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 51 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 45.67 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 43.67 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 43.67 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนวัดนารายณิการาม สพป. พังงา 43.33 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 43 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 41.67 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป. กระบี่ 41 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 38 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) สพป. ระนอง 36.33 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 32.67 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านวังตง สพป. สตูล 27.33 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 24 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 22 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 17 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน