ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฉวาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านฉลองชัย สพป. ยะลา เขต 2 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านควนพลี สพป. พัทลุง เขต 1 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. สงขลา เขต 2 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 56 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอนุบาลกงหรา สพป. พัทลุง เขต 2 56 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 56 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา สพป. ปัตตานี เขต 1 54 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 54 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านละเวง สพป. ปัตตานี เขต 3 48 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 44 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านปากเจา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 42 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สพป. ภูเก็ต 38 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 38 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 36 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 32 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 18 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน