ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 74 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดกะโสม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 5  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป. สตูล 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 58 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 58 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 58 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 58 เข้าร่วม 9  
14 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 54 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 52 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว สพป. พัทลุง เขต 1 50 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 48 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 46 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สพป. ตรัง เขต 1 38 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 34 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดอ่าวบัว สพป. สงขลา เขต 1 30 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป. ปัตตานี เขต 2 28 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 22 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 18 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 18 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 14 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน