ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. พัทลุง เขต 1 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทรายแดง สพป. ระนอง 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก สพป. ชุมพร เขต 2 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแหลมสอม สพป. ตรัง เขต 1 88.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน สพป. พัทลุง เขต 2 88.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบางมรวน สพป. พังงา 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดร่อน สพป. นราธิวาส เขต 3 87.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 86.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 84.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 84.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 83.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.67 ทอง 16  
18 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.67 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 82.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 82.67 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.67 ทอง 20  
23 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดศรีมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านม่าหนิก สพป. ภูเก็ต 77.67 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน