ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทวีรัตน์ สพป. สงขลา เขต 2 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 88.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สพป. ปัตตานี เขต 2 87.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ สพป. พัทลุง เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 86.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 86.66 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 85.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 85.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านควนพลี สพป. พัทลุง เขต 1 85.33 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านยะหา สพป. ยะลา เขต 2 85.33 ทอง 12  
16 โรงเรียนวัดปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.33 ทอง 12  
17 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 85.33 ทอง 12  
18 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 84.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านสะโต สพป. ยะลา เขต 1 84.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม สพป. สตูล 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 83 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านตะเสะ สพป. ตรัง เขต 1 82.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 82.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 82.33 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.66 ทอง 27  
28 โรงเรียนแจ้งวิทยา สพป. สงขลา เขต 1 81.66 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 81.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สพป. นราธิวาส เขต 2 80.33 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน