ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวัดใน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด สพป. นราธิวาส เขต 2 88.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สพป. ปัตตานี เขต 2 87.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 87.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ สพป. พัทลุง เขต 1 86.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) สพป. สงขลา เขต 3 85.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านยะหา สพป. ยะลา เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป. ตรัง เขต 1 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 84.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. นราธิวาส เขต 3 84.67 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านไร่พญา สพป. นราธิวาส เขต 1 84.67 ทอง 16  
19 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 84.67 ทอง 16  
20 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป. พัทลุง เขต 2 84.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านกำปงบือแน สพป. ยะลา เขต 1 83.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านบ่อแสน สพป. พังงา 83.33 ทอง 23  
26 โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.33 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านวังตง สพป. สตูล 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 82.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 81 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน