ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 88.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป. สตูล 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 87.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป. นราธิวาส เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 86.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบ่อแสน สพป. พังงา 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนพัฒนาบาลอ สพป. ยะลา เขต 1 85.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 84.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ปัตตานี เขต 1 83.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 83.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 83.66 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.66 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.66 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 81.66 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 81.66 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 81.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 81 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน