ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดป่าระกำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 84.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปลายศอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านตันหยงโป สพป. สตูล 84.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 84.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 84.33 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 83.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 83.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดท่าหิน สพป. สงขลา เขต 1 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 82.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดลอน สพป. พัทลุง เขต 2 82.67 ทอง 22  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต 2 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ สพป. ปัตตานี เขต 1 80.33 ทอง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน