ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองนนทรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 3 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาวง สพป. พัทลุง เขต 1 84.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านยะรม สพป. ยะลา เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเจ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 82.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 82.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด สพป. ปัตตานี เขต 3 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห สพป. ระนอง 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกะตูปะ สพป. ยะลา เขต 1 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป. พัทลุง เขต 2 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ สพป. สงขลา เขต 1 79.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป. สงขลา เขต 2 78.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ สพป. ปัตตานี เขต 1 78.33 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนเพลินพิศ สพป. นราธิวาส เขต 2 76.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา 74.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา สพป. สตูล 74.33 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน