ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา สพป. ตรัง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่าปู สพป. กระบี่ 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม สพป. สงขลา เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป. พัทลุง เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 74.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 72.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแลแวะ สพป. ปัตตานี เขต 3 71.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 71.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 70.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า สพป. สตูล 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง สพป. ชุมพร เขต 1 66.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) สพป. พัทลุง เขต 1 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 65.67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชะอวดวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. พังงา 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ สพป. ยะลา เขต 2 64.33 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 63.33 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 63.33 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 61.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ สพป. ยะลา เขต 3 60.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 50 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน