ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 162
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนนิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. ยะลา เขต 2 91.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา สพป. นราธิวาส เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. พังงา 90.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเลียบ สพป. สงขลา เขต 2 90.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว สพป. สตูล 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านลางา สพป. สงขลา เขต 3 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง สพป. ปัตตานี เขต 1 86.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. นราธิวาส เขต 3 85.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 84.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ สพป. พัทลุง เขต 1 84.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 84.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านพิตำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านถนน สพป. ปัตตานี เขต 2 82.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 81.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 78.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดสว่างมนัส สพป. ชุมพร เขต 2 77.33 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน