ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92.22 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 92.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91.89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. พังงา 91.55 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 90.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพระเกิด สพป. พัทลุง เขต 2 90.44 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ชุมพร เขต 1 89.44 ทอง 9  
10 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 89.22 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 89.22 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. ปัตตานี เขต 2 89.11 ทอง 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88.89 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 88.78 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 87.78 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดปากปรน สพป. ตรัง เขต 1 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 87 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง สพป. ระนอง 86.89 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 86.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 86.11 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 85.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านควนยูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 83.89 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.22 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 82.22 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป. นราธิวาส เขต 2 79.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดสารวัน สพป. ปัตตานี เขต 3 78.33 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน