ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 94.12 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93.11 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 92.78 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 92.11 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. พังงา 91.78 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91.78 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 90.45 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 90.23 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดภมรคติวัน สพป. ปัตตานี เขต 2 90.22 ทอง 14  
15 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 89.44 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 87.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 86.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 86.55 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 86.44 ทอง 19  
20 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 85.78 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 85.55 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 85.11 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 84.44 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 83.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 80.11 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 78.11 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 74.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส สพป. ยะลา เขต 1 70.78 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน