ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 169
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 87.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 81.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านควนสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 79.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สงขลา เขต 3 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 74 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน