ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 90.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่าปู สพป. กระบี่ 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 77.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 76.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.75 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 76.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 68.25 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 67.75 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 65.75 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 64.25 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 64.25 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดโงกน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 62.75 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 62 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สตูล 61.75 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 55 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 52.25 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 50.25 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน