ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 175
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. สงขลา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านในวัง สพป. พังงา 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนาปรือ สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 - -  
10 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน