ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 177
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกือลอง สพป. ยะลา เขต 2 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. สงขลา เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกาแบง สพป. สตูล 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบูโกะ สพป. ปัตตานี เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านทะเลนอก สพป. ระนอง 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 76.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดหวัง สพป. พัทลุง เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. สงขลา เขต 3 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา สพป. ยะลา เขต 1 74.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านทอนหาน สพป. ตรัง เขต 1 72.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต 1 67.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 66.67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สพป. ชุมพร เขต 1 65.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 64.67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 62 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน