ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองต่อ สพป. สงขลา เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าเชียด สพป. พัทลุง เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยาบี สพป. ปัตตานี เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านระแว้ง สพป. ปัตตานี เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดรักขิตวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบางหลาม สพป. พังงา 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านคลอแระ สพป. นราธิวาส เขต 1 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านหน้าทอง สพป. สงขลา เขต 1 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 76 เงิน 22  
24 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนแหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 71 เงิน 28  
30 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต 70 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน