ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ สพป. ยะลา เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑ สพป. พังงา 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแหลมนาว สพป. ระนอง 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปูยู สพป. นราธิวาส เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ สพป. สงขลา เขต 3 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านวังพา สพป. สงขลา เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านบือเระ สพป. ปัตตานี เขต 3 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป. ยะลา เขต 1 66 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา สพป. สงขลา เขต 1 57 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดขุนกระทิง สพป. ชุมพร เขต 1 53 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านวังตง สพป. สตูล 52 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน สพป. ยะลา เขต 2 51 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านบางสำโรง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 51 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านเขาวัง สพป. ปัตตานี เขต 2 51 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนน้ำตกปาโจ สพป. นราธิวาส เขต 1 48 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่ 47 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองธง สพป. พัทลุง เขต 2 44 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพป. ตรัง เขต 1 43 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนแหลมพันวา สพป. ภูเก็ต 41 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก สพป. นราธิวาส เขต 3 36 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดวิเวการาม สพป. ชุมพร เขต 2 34 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดคงคา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 32 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนยะหริ่ง สพป. ปัตตานี เขต 1 28 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน