ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 185
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลิกี สพป. กระบี่ 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองสมาน สพป. ตรัง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านประกอบ สพป. สงขลา เขต 3 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ สพป. พัทลุง เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สพป. พัทลุง เขต 1 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าฝาง สพป. สตูล 77.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 77.17 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบาโงย สพป. ยะลา เขต 1 76.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. นราธิวาส เขต 3 75.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 74.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 73.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สพป. นราธิวาส เขต 2 73.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สพป. ชุมพร เขต 1 72.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลทับปุด สพป. พังงา 72.67 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านแหลมสันติ สพป. ชุมพร เขต 2 71.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 70.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 70.33 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านกือลอง สพป. ยะลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน