ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 60 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านควนสตอ สพป. สตูล 59 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านบางกรัก สพป. พังงา 55 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 51 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส สพป. ยะลา เขต 1 49 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป. ตรัง เขต 1 44 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดอรัญคามวารี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 44 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 42 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 42 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองธง สพป. พัทลุง เขต 2 40 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 40 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 39 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 37 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 35 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านคลองวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 32 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 31 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 30 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 25 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 23 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 23 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 19 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 18 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน