ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 197
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ สพป. สงขลา เขต 2 90.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป. กระบี่ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคงคาวดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคู สพป. พัทลุง เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป. สงขลา เขต 3 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านบ่อปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สพป. ตรัง เขต 1 83 ทอง 7  
11 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 7  
12 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 7  
13 โรงเรียนบ้านโตน สพป. ตรัง เขต 2 80.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 76.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน