ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 208
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) สพป. สงขลา เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง สพป. สตูล 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านรามัน สพป. ยะลา เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านไสดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านบางวัน สพป. พังงา 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเขื่อนบางลาง สพป. ยะลา เขต 2 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย สพป. สงขลา เขต 1 55 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาข่อย สพป. ยะลา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน