ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านช่องช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 77 เงิน 6  
9 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 77 เงิน 6  
10 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน สพป. สงขลา เขต 1 77 เงิน 6  
11 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 11  
15 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 73 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 68 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. ตรัง เขต 1 68 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 68 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68 ทองแดง 17  
22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. ยะลา เขต 2 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 65 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 65 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 65 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 65 ทองแดง 22  
27 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป. สตูล 65 ทองแดง 22  
28 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 65 ทองแดง 22  
29 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65 ทองแดง 22  
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน