ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 226
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางเตย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 84.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร สพป. สตูล 84.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.33 ทอง 8  
11 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 83.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านควนตานี สพป. สงขลา เขต 3 83.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 82.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) สพป. ยะลา เขต 2 82.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ สพป. นราธิวาส เขต 2 82.33 ทอง 13  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.33 ทอง 13  
17 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 77.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สงขลา เขต 1 77.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 77.33 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านไสกุน สพป. พัทลุง เขต 1 76.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล สพป. นราธิวาส เขต 1 68 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนหาดสำราญ สพป. ตรัง เขต 1 68 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง 67 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 66.67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 66.67 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน