ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมุนี สพป. สงขลา เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 85.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพังเหา สพป. ชุมพร เขต 2 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ สพป. พัทลุง เขต 2 84.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 84.66 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.66 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. สตูล 84.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนตะบิ้ง สพป. ปัตตานี เขต 3 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 84 ทอง 13  
16 โรงเรียนวัดมะขามคลาน สพป. สงขลา เขต 1 83.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านควนหนองกก สพป. ตรัง เขต 2 82.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโฉลง สพป. ยะลา เขต 1 82.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง สพป. ตรัง เขต 1 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป. ชุมพร เขต 1 81.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 80.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.66 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านท่ากุน สพป. ปัตตานี เขต 1 80.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 25  
27 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 80 ทอง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน