ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 237
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเกาะหมากน้อย สพป. พังงา 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 75.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. ระนอง 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 67.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 66.67 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน