ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 239
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนตานี สพป. สงขลา เขต 3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลางสาด สพป. ปัตตานี เขต 2 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังยวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 สพป. ยะลา เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตรัง เขต 1 75.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองเคียน สพป. พังงา 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 71 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 70.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านชาคลี สพป. ระนอง 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี สพป. นราธิวาส เขต 1 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป. นราธิวาส เขต 3 67 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 67 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป. สงขลา เขต 1 67 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนชุมชนสวี สพป. ชุมพร เขต 2 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 65 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน