ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแขนท้าว สพป. ปัตตานี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) สพป. สงขลา เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนานิน สพป. ตรัง เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปากพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดท่าแพ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป. พัทลุง เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป. สตูล 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนแหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองนิน สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 61 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านบือมัง สพป. ยะลา เขต 1 50 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 50 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว สพป. ปัตตานี เขต 1 50 เข้าร่วม 21  
25 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต 3 50 เข้าร่วม 21  
26 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 50 เข้าร่วม 21  
27 โรงเรียนบ้านโคกนิบง สพป. ปัตตานี เขต 3 50 เข้าร่วม 21  
28 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 50 เข้าร่วม 21  
29 โรงเรียนวัดโลกา สพป. สงขลา เขต 1 50 เข้าร่วม 21  
30 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 50 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน