ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 242
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 75.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 74.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดอ่าวบัว สพป. สงขลา เขต 1 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. พังงา - -  
21 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สตูล - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน