ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 248
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไทรพอน สพป. พัทลุง เขต 2 87.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 76.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านซรายอ สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 68.67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 66.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดสาริการาม สพป. ตรัง เขต 1 65.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 62.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 59.67 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 53.33 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สงขลา เขต 3 50.33 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 46 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 45.33 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง 37.67 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา - -  
21 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน