ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 249
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากด่าน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 75.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65.33 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 64.67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63.67 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน