ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 74.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 65.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 64.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 62.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป. กระบี่ 61.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 61.67 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 60.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านบ่อแสน สพป. พังงา 53.67 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 44.33 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 43.33 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน