ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 250
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 86.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม สพป. พัทลุง เขต 1 81.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.30 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด สพป. นราธิวาส เขต 2 77.30 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านลำชิง สพป. สงขลา เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1 76.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปังหวาน สพป. ชุมพร เขต 2 75.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) สพป. ระนอง 74 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน