ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโปะหมอ สพป. สงขลา เขต 2 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดควนแพรกหา สพป. พัทลุง เขต 1 83.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.80 ทอง 5  
6 โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหนือ ( วัดลำะยา 2 ) สพป. ยะลา เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 78.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านระแว้ง สพป. ปัตตานี เขต 2 78.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 78.60 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ สพป. สตูล 78.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านช่อง สพป. ตรัง เขต 1 78.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา สพป. ยะลา เขต 2 77.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านลำคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 76.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 76.40 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านบางกัน สพป. พังงา 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง 75.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านวังปริง สพป. พัทลุง เขต 2 75.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ สพป. นราธิวาส เขต 1 74 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านควนคูหา สพป. ปัตตานี เขต 1 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านมาลา สพป. ยะลา เขต 3 73 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านหน้าทอง สพป. สงขลา เขต 1 73 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนถลางวิทยา สพป. ภูเก็ต 71.80 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน