ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. พังงา 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป. พัทลุง เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 73 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 73 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห สพป. ระนอง 73 เงิน 9  
13 โรงเรียนวัดกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 64 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 64 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. สงขลา เขต 1 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาทะเล สพป. ตรัง เขต 1 60 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 60 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 60 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 17  
22 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป. สตูล 60 ทองแดง 17  
23 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 60 ทองแดง 17  
24 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60 ทองแดง 17  
25 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 60 ทองแดง 17  
26 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง 17  
27 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 57 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป. ปัตตานี เขต 2 55 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน