ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาล้าน สพป. ชุมพร เขต 2 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองธง สพป. พัทลุง เขต 2 80.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สพป. ระนอง 80.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 77.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยมุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 73.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 73.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. พังงา 72.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. สงขลา เขต 1 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 70.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 70.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สพป. ตรัง เขต 1 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 63 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน