ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห สพป. ระนอง 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ สพป. ยะลา เขต 1 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สพป. สงขลา เขต 1 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 63 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านวังปริง สพป. สตูล 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป. พัทลุง เขต 2 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป. สงขลา เขต 2 60 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน