ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 274
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเกาะจาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สงขลา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลางา สพป. สงขลา เขต 3 82.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปล่องหอย สพป. ปัตตานี เขต 3 79.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 69.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 67.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 62 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน