ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 275
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านรามัน สพป. ยะลา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต สพป. ยะลา เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว สพป. ตรัง เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สงขลา เขต 3 79.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง 79.66 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านโคกทราย สพป. พัทลุง เขต 2 79.66 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป. พัทลุง เขต 1 76.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบึงลัด สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70.66 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลทับปุด สพป. พังงา 70.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง สพป. สตูล 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแมะแซ สพป. นราธิวาส เขต 3 66.66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดทะเลปัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านกะหลิม สพป. ภูเก็ต 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 59.66 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน