ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านตาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางศาลา สพป. สงขลา เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดยางงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สพป. ตรัง เขต 1 79.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแอแว สพป. นราธิวาส เขต 2 78.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านวังปลา สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนผังปาล์ม 7 สพป. สตูล 77.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 77.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนเกาะหมากน้อย สพป. พังงา 76.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต 3 75.67 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร สพป. พัทลุง เขต 2 71.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน