ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนสามัคคี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดแจ้ง สพป. ตรัง เขต 1 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดโลกา สพป. สงขลา เขต 1 86.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป. นราธิวาส เขต 3 85.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนตลาดปรีกี สพป. ปัตตานี เขต 2 82.34 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลานนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว สพป. สงขลา เขต 3 80.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนับเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 79.34 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.67 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ สพป. ปัตตานี เขต 3 78.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านลำเลียง สพป. ระนอง 77.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 76.76 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว สพป. กระบี่ 76.34 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง สพป. พังงา 75.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. ยะลา เขต 2 75.34 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านกู้กู สพป. ภูเก็ต 73.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป. สตูล 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเขาตากุน สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 24  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านมาแฮ สพป. ยะลา เขต 1 72 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน