ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป. พัทลุง เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 80.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69.67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 65.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) สพป. ยะลา เขต 2 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 61 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านแขนท้าว สพป. ปัตตานี เขต 2 58 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 58 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพป. ยะลา เขต 1 52 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านควน สพป. สตูล 52 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา 51 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านริแง สพป. นราธิวาส เขต 3 50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 50 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 49 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 48 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 47 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 46 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 42.67 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนอามานะศักดิ์ สพป. ปัตตานี เขต 1 40 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 37 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน