ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 280
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนโส สพป. สงขลา เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ สพป. กระบี่ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 79.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 สพป. พัทลุง เขต 1 76.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านพิตำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65.66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58.66 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านพอบิด สพป. สงขลา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน